Corina Straatsma

Almere (2)

Flevoland de groenste provincie van Nederland? We zijn al een eind op weg. Veel water en natuur, de prachtige Oostvaardersplassen en steeds meer boeren die overschakelen op natuur inclusieve landbouw en diervriendelijke veeteelt. Dat is een mooi begin. Maar als we onze voeten droog willen houden in de polder en de klimaat doelen halen, moeten we een tandje hoger.

Voordat ik 2,5 jaar geleden naar Almere verhuisde, woonde en werkte ik in Bolivia, in Zuid Amerika voor ontwikkelingsorganisatie Hivos. Ik zag hoe het Amazonegebied stelselmatig verwoest werd door branden, houtkap, wegenaanleg, palmolie plantages, oliepijpleidingen, extensieve veeteelt en sojaverbouw. Deels om onze onverzadigbare honger naar vlees, brandstof en producten met palmolie te stillen. Willen we deze voor de mensheid en de inheemse bevolking zo vitale regenwouden overeind houden, dan moeten we anders eten en produceren. En overschakelen op duurzame energie en duurzaam gemaakt voedsel.

Een groener Flevoland en een gezonde planeet, daaraan wil ik graag een bijdrage leveren als ik in de provinciale staten word gekozen.

In ons programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen: meer schone energie opwekken en gebruiken, overschakelen op natuur-inclusieve, biologische landbouw en veeteelt, beter openbaar vervoer, zodat de dorpen goed bereikbaar zijn en je de auto wat vaker thuis kunt laten. Ruimte voor de natuur en ruimte voor mensen. Flevoland moet een provincie zijn waar iedereen, met welke achtergrond dan ook, zich thuis voelt. Een provincie waar Flevolanders gehoord worden over zaken die hun leven raken en het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en rekening met hen wordt gehouden. Ook daar wil ik graag aan bijdragen.