Hicham Ismaili Alaoui

Lelystad (4)

Ik ben 33 jaar, een geboren en getogen Lelystedeling en nummer 4 op de kandidatenlijst van GroenLinks Flevoland. In het dagelijkse leven ben ik bewegingsagoog en veiligheidskundige in spé. Als voormalig gemeenteraadslid en huidig fractie-assistent voor GroenLinks Lelystad heb ik veel kennis en ervaring opgedaan van verschillende vraagstukken, o.a. diversiteit, kunst en cultuur, onderwijs, sport en zorg. Deze combinatie van kennis, (bestuurlijke)ervaring en goede dosis enthousiasme is de juiste mix om hopelijk straks lid te worden van de provinciale staten in Flevoland en een bijdrage te kunnen leveren aan de inclusieve samenleving van Flevoland. 

Waarom wil ik in de Provinciale Staten? Veel mensen voelen zich niet meer thuis in Nederland en dit is ook merkbaar in Flevoland. De provinciale overheid en de inwoners van Flevoland staan soms lijnrecht tegenover elkaar, waarbij er geen ruimte is om naar elkaar luisteren, en kiezen liever voor hun oude vertrouwde opvattingen en denkbeelden. Je bent voor of tegen, het is ja of nee, je hoort bij de een of bij de ander. Het is ‘wij’ tegenover ‘zij’. We vergeten soms dat de Flevolandse samenleving van ons allemaal is en dat betekent dat we deze samen delen.

Hoe verschillend onze inwoners ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst van Flevoland en al haar inwoners. De huismoeder in de bijstand uit Dronten is niet minder dan de vastgoedondernemer uit Almere, de nieuwkomer in een AZC uit de Noordoostpolder is niet minder dan de expat uit Zeewolde. Het is niet nodig om bevreesd te zijn voor de toekomst van Flevoland. Die toekomst maken wij zelf als inwoners van de verschillende steden van Flevoland. We snakken allemaal naar een zelfbewuste en ontspannen Flevoland. Een provincie waarin we weten hoe om te gaan met verschillen en deze niet zien als een bedreiging maar als een kans. Een provincie waarin iedereen gelijke kansen en vrijheden heeft. Een Flevolandse samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en buitensluit. We mogen onze inwoners niet uit elkaar laten spelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van onze provincie.

Hier staat GroenLinks Flevoland voor: het besef dat we in al onze verschillen Flevoland samen maken tot een provincie waar we allemaal trots op kunnen zijn. We delen onze democratie en rechtsstaat. We erkennen zowel de mooie als donkere kanten van onze geschiedenis. We verslaan de angst en tegenstellingen door samen te bouwen aan onze gedeelde toekomst. Dit is waarom ik voor GroenLinks Flevoland heb gekozen. Ik wil onderdeel zijn van die verandering en daaraan, net als iedere inwoner, mijn steentje bijdragen.