Martin Minnema

Almere (7)

Ik ben een geboren Amsterdammer maar inmiddels woon ik al ruim vijfentwintig jaar in Almere. Ik heb nooit spijt gehad van de overstap, want het is heerlijk wonen in de polder: frisse lucht, veel ruimte en veel groen.

Ik heb een onderwijsachtergrond: basisonderwijs, volwasseneneducatie en MBO. Mijn laatste baan was directeur van een basisschool.

Ik voel me maatschappelijk betrokken en ben actief als bestuurder en vrijwilliger. Daarnaast publiceer ik af en toe een artikel en houd ik een blog bij.

Nederland is een prachtig land om in te wonen, maar onze samenleving staat onder druk: onverdraagzaamheid en onverschilligheid dreigen de boventoon te gaan voeren. Het is belangrijk om daaraan tegenwicht te geven. Idealisme, betrokkenheid en de menselijke maat zijn daarbij sleutelbegrippen.

We moeten verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en streven naar een circulaire economie.

Ik wil me graag beschikbaar stellen om hier als lid van Provinciale Staten mijn bijdrage aan te leveren.