Nel van Dijk

Almere (20)

Ik ben één van de oprichters van GroenLinks. Vanaf mijn jonge jaren heb ik mij politiek ingezet voor behoud van natuur en milieu en voor een rechtvaardiger samenleving, aanvankelijk in de maatschappelijke beweging en later voor GroenLinks in het Europees Parlement. De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Die verdient een grote GroenLinkse fractie om goed te zorgen voor de natuurlijke rijkdom die Flevoland kent.