Paul Vermast

Dronten (14)

Ik ben ruim 16 jaar actief in de Drontense politiek, en verder houd ik me al lang bezig met de ontwikkelingen rond Lelystad Airport.

We staan nu op een kantelpunt. Steeds meer mensen vinden dat het anders moet, dat het tijd is voor verandering. De ongebreidelde groei van de luchtvaart, verdere intensivering van de landbouw of verdere privatisering van de publieke sector met failliete ziekenhuizen als gevolg. Mensen willen het niet meer. GroenLinks heeft daarvoor de antwoorden en oplossingen. Daar wil ik, ook in Flevolands verband, mijn steentje aan bijdragen.