Simon Miske

fractievoorzitter en Statenlid

Simon Miske (1966) is Statenlid en fractievoorzitter. Hij woont sinds 2008 in Dronten. Simon Miske heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In zijn loopbaan actief geweest in het onderwijs, natuur- en milieueducatie, milieubeleid en momenteel werkzaam als senior adviseur bij de Regio Noord-Veluwe op het snijvlak van (groene) economie en duurzaamheid.

Miske: “Als Statenlid en fractievoorzitter zet ik in op een kritische maar constructieve manier van oppositie voeren gericht op een sociaal en duurzaam Flevoland. Belangrijke thema’s voor mij zijn energietransitie, robuuste natuur, verduurzaming van de economie en meer werkgelegenheid.”

 

 

 

 
 

Portefeuille(s)

Commissie Duurzaamheid en Commissie Bestuur (& Samenleving)

 • Nieuwe Natuur
 • klimaat en Energie
 • Openbaar vervoer
 • Vitaal Platteland
 • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
 • Natuur en landschap
 • milieu en afvalzorg
 • recreatie en toerisme
 • gebiedspromotie
 • Nationaal Park
 • Oostvaardersplassen
 • Markermeer/IJmeer
 • Digitale infrastructuur buitengebied
 • Financien
 • IPO bestuur
 • Samenleving (zorg)
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Europa
 • Flevolandse samenwerkingsagenda
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinatie interbestuurlijk toezicht
 • Communicatie en ICT
 • Openbaar lichaam
 • Erfgoed centrum Nieuw Land (GR)
 • Integriteit
 • Lobby
 • P&O
 • Archiefinspectie
 • Coördinatie IFA