GroenLinks Flevoland zoekt ambitieuze Gedeputeerden

Wij hopen op een mooie verkiezingsuitslag op 20 maart 2019. GroenLinks Flevoland wil graag meedoen in een nieuw college en bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen in de provincie.
Wij zijn op zoek naar kandidaat-gedeputeerden, die zich in willen zetten om onze ambitieuze groene en sociale idealen te verwezenlijken in Flevoland.
Geïnteresseerd?

 

Profiel
Wij zoeken iemand die:

 • Effectief is in een politieke omgeving en herkenbaar en zichtbaar invloed kan uitoefenen op het provinciaal beleid.
 • Een boegbeeld kan zijn voor GroenLinks.
 • Beschikt over een scherp politiek en strategisch inzicht.
 • GroenLinks waarden weet te vertalen in het werk als bestuurder, en daarbij werk maakt van bestuurlijke vernieuwing.
 • Ruime ervaring heeft met provinciale politiek en beschikt over kennis en ervaring op meerdere relevante provinciale beleidsterreinen (zoals Ruimtelijke Ordening, Natuur, Mobiliteit, Milieu, Water, Energie, Economie en Financiën).
 • Beschikt over stevige financiële kennis.
 • Goed in staat is met verschillende actoren (collega-bestuurders, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers, partijgenoten, burgers en ambtenaren) goede relaties te onderhouden.
 • Een schakel is tussen college en fractie.
 • De partij en haar gedachtegoed kent, en de beginselen en uitgangspunten zoals vastgelegd in de statuten van de Vereniging GroenLinks onderschrijft.
 • Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Flevoland als leidraad ziet en bereid is om verantwoording af te leggen over de werkzaamheden als gedeputeerde aan de provinciale leden(vergadering).

En verder:

 • Fulltime en flexibel beschikbaar is.
 • Stressbestendig is en beschikt over een flink incasseringsvermogen.
 • Bereid is om d.m.v. het bewilligingsformulier met GroenLinks (en dus ook met de Provinciale Staten) bindende afspraken te maken voor de gehele bestuursperiode van 4 jaar.
 • In alle omstandigheden grote waarde hecht aan de integriteit van het openbaar bestuur en die integriteit ook in het eigen werk naar voren laat komen.

Stuur uw motivatiebrief en cv per mail voor 4 maart 2019, naar Ellen van den Berg, fractiemedewerker GroenLinks Flevoland, E.vandenBerg@Flevoland.nl