Nieuws

Overlijden Cees Meijer

Tot ons verdriet is 9 december 2009 overleden:

Cees Meijer

Cees was sinds 2003 prominent Statenlid van de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten van Flevoland.

Lees verder

Flevoland steunt klimaattop Kopenhagen

GroenLinks riep donderdag 12 november de Staten op om de regering en Tweede Kamer te laten weten dat wij groot belang hechten aan het welslagen van de klimaattop in Kopenhagen in december.

Lees verder

Is GroenLinks tegen de IJmeerlijn?

Vrijdag wist Omroep Flevoland te melden Dat de GroenLinks Statenfractie, evenals SP en Partij voor de Dieren, tegen de IJmeerverbinding is. Dat klopt niet, maar is door de redactie waarschijnlijk te snel geconcludeerd na de Statenvergadering van 12 november.

Lees verder

Schaalsprong Almere; reactie op de Raambrief van het kabinet

Het kabinetsbesluit over de uitbreiding van Almere ligt er. We hebben de brief Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer, de RAAM brief vorige week ontvangen. Het is een veelomvattende brief en dat is mooi. We hebben altijd gezegd dat de eventuele uitbreiding van Almere in een brede context gezien moet worden. Uitgroeien naar de vijfde stad van Nederland doe je niet geïsoleerd, maar in samenhang met de ontwikkelingen in de wijde omgeving. Als provincie zijn we nauw betrokken bij de verschillende projecten die in de RAAM brief genoemd staan en dat heeft ook effect gehad. .

Lees verder

Jeugdzorg

Deze week verscheen de evaluatie over de wet op de jeugdzorg. Provincies vervullen sinds 2005 een belangrijke rol in de jeugdzorg ze beheren de rijksmiddelen voor de geïndiceerde jeugdzorg. Uit deze evaluatie komt duidelijk naar voren dat er verbeteringen zijn maar dat de zorg bij lange na nog niet optimaal georganiseerd wordt. Hier ligt dus nog een ‘uitdaging’ zoals dat vaak eufemistisch genoemd wordt.

Lees verder

Algemene (financiële) Beschouwingen PS 29 oktober 2009

Op 18 juni 2009 werden de Algemene Beschouwingen gehouden. In diverse moties gaven de verschillende politieke partijen aan wat zij in 2010 graag willen realiseren. Gedeputeerde Dijksma, verantwoordelijke voor het opstellen van de begroting, werd er achteraf een beetje moedeloos van. Op zijn weblog konden wij het volgende lezen:

Lees verder