Nieuws

Algemene Beschouwingen PS 18 juni 2009

GL bijdrage:
Voorzitter, Twee weken geleden waren de verkiezingen voor het Europees parlement. De uitslag gaf duidelijk een trend van polarisering aan. Groei van de duidelijke ja of nee stemmen. Afname van de stemmen op de partijen met een neutralere boodschap.

Lees verder

Extra Statenvergadering over aandelen Essent

Op 11 mei vergadert Provinciale Saten over de voorgenomen verkoop van de aandelen Essent. Het College wilde dit onderwerp in eerste instantie alleen in de commissie behandelen, maar op aandringen van GroenLinks wordt er ook een plenaire vergadering aan besteed.

Lees verder

Europese jongeren voor duurzame energie

Op maandag 30 maart hielden jongeren uit Spanje, Litouwen en Nederland een conferentie over duurzame energie in het provinciehuis. De conferentie werd geopend door Commissaris van de Koningin Leen Verbeek.

Lees verder

Flevoland ontvangt komende jaren 5 miljoen extra uit Provinciefonds

Onderstaand persbericht gaf de provincie Flevoland donderdag 19 maart uit:
De provincie Flevoland krijgt, vooruitlopend op een herverdeling van de gelden uit het Provinciefonds, in elk geval de komende twee jaren vijf miljoen Euro extra uit het Provinciefonds. Daar is gisteren overeenstemming over bereikt in het bestuur van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Gedeputeerde Staten van Flevoland zien de toekenning van de extra middelen als een erkenning van de positie van Flevoland en als een eerste stap naar de gelijke behandeling van de provincie in financieel opzicht. Als jongste provincie van Nederland heeft zij niet de beschikking over opgebouwde reserves of een omvangrijke aandelenportefeuille, zoals enkele andere provincies; voor de uitvoering van haar taken is ze voor een groot deel afhankelijk van het Provinciefonds.

Lees verder

Almere moet alert zijn op (nog) meer geluidsoverlast

Uit de recente commentaren in het dagblad Almere Deze Week tegen de verlaging van de luchtroutes boven Almere werd duidelijk dat de schrijvers daar, zacht gezegd, geen voorstander van zijn. Anders gezegd men maakt zich zorgen over de toename van geluidsoverlast en het verlies van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Lees verder