Nieuws

Wereld Klimaatfestival

Op zaterdag 7 juli was het Live Earth concert dat in een aantal steden in de wereld plaatsvond. Doel is de klimaatcrisis tegen te gaan, een noodkreet tegen opwarming van onze aarde. De Provincie Flevoland en gemeente Almere organiseerden op deze dag het Klimaat Festival Flevoland.

Lees verder

Algemene beschouwingen Provinciale Staten Flevoland

Donderdag 5 juli, de dag van de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten Flevoland. In bijgaande document leest u de inbreng van GroenLinks. Verder zijn de twee moties waar GroenLinks het initiatief toe heeft genomen: sociale voorwaarden bij aanbestedingen en LED verlichting in de lantarenpalen met algemene stemmen aangenomen. Een mooi groen en sociaal resultaat!

Ook een motie ter voorkoming van wachtlijsten in het speciaal onderwijs waar GroenLinks mede initiatiefnemer in is, is aangenomen evenals moties over meer gebruik van biobrandstof, extra middelen voor jeugdzorg, verbetering van het streekvervoer tussen Nijkerk/Harderwijk, Zeewolde en Almere.

Alleen de motie ingebracht samen met SP over gratis OV voor doelgroepen heeft het niet gehaald. Men wil eerst de uitkomst van proeven afwachten alvorens dit eventueel in te voeren.

Lees verder

Bijdrage van Adilia Roda bij de start van de nieuwe Statenperiode

GroenLinks staat voor een groen, sociaal en tolerant Flevoland. Hoe dat er uit ziet daar valt heel veel over te zeggen. Op dit moment beperk ik me tot enkele hoofdzaken.

Ons klimaat verandert, dat kan niemand nog ontgaan, en Flevoland is kwetsbaar, we wonen hier bijna allemaal een paar meter onder de zeespiegel.

GroenLinks verwacht van het nieuw te vormen College dan ook echt ambitieuze doelstellingen op het punt van CO2 uitstoot, energiebesparing en gebruikmaking van alternatieve energiebronnen. En niet alleen doelstellingen, maar ook daadkracht om de beoogde resultaten te bereiken. Wat ons betreft wordt Flevoland binnen afzienbare tijd een klimaatneutrale provincie.

Lees verder

Adilia Roda lijsttrekker GroenLinks Flevoland

De ledenvergadering van GroenLinks Flevoland heeft haar verkiezingsprogramma en kieslijst vastgesteld. Almeers bestuursvoorzitter Adilia Roda is daarbij als lijsttrekker gekozen, gevolgd door Statenlid Cees Meijer.

Lees verder

Pagina's