Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen slecht besluit

GroenLinks vindt het besluit van Gedeputeerde Staten Flevoland om de grote grazers bij te gaan voeren een slecht besluit. De dieren worden er niet mee geholpen en de provincie beloont hiermee actievoerders die zich niet houden aan de regels en die boswachters bedreigen. Dit gedrag is onacceptabel.

Afgelopen week werd door mensen eigenhandig voer over de hekken gegooid omdat zij vinden dat Staatsbosbeheer de grote grazers laat verhongeren. Dat was duidelijk tegen de regels en er zijn verschillende mensen bekeurd. Boswachters zijn ook vele malen bedreigd. Provincie heeft daarom besloten de grote grazers tijdelijk bij te voeren om de maatschappelijke onrust te beperken. GroenLinks vindt dat door dit besluit het bestuur is gezwicht voor deze actievoerders en hun onacceptabel gedrag wordt beloond.

Het besluit om bij te voeren gaat ook in tegen het advies van deskundigen en Staatbosbeheer. De populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft namelijk een natuurlijk evenwicht. Het aantal dieren wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Bijvoeren verstoort het evenwicht en zorgt voor meer dieren waardoor er de volgende winter nog meer moet worden bijgevoerd. Om te voorkomen dat de populatie blijft groeien zullen dieren afgeschoten moeten worden. GroenLinks is tegen de jacht en wil juist het natuurlijk evenwicht handhaven.

Een paar weken bijvoeren zoals nu het plan is zal juist leiden tot meer sterfte. Door het bijvoeren komt de spijsvertering van de grote grazers weer helemaal op gang, terwijl die in ‘winterstand’ stond.  

De bezorgdheid van mensen over het dierenwelzijn begrijpen we. Stervende dieren is zielig om te zien. Dan wil je graag iets doen om dit te voorkomen. In de natuur is het normaal dat dieren dood gaan. In de winter gaan bijvoorbeeld veel vogels, muizen en reeën dood. De zwakke dieren gaan dood, de sterke blijven leven. Hierdoor blijft de populatie gezond en vitaal. Dit natuurlijk proces is ook van toepassing in de Oostvaardersplassen. Dat er een hek staat om de Oostvaardersplassen doet er niets aan af. Het gebied is groot genoeg voor natuurlijke ontwikkeling van de kuddes.

Grote grazers in de Oostvaardersplassen die het voorjaar niet dreigen te halen worden door de boswachter afgeschoten. Dus de dieren hebben geen kans om te verhongeren en te creperen zoals actievoerders beweren.

GroenLinks wil niet dat de dieren de dupe worden van actievoerders en van bestuurders met slappe knieën. De Oostvaardersplassen moeten goed beheerd worden waarbij het advies van deskundigen bepalend is voor de politieke besluitvorming en niet de emoties van mensen.

Lees meer:

Oproep aan provincie: geen jacht in OVP

Oostvaardersplassen overmand door emotie

Wild op de Veluwe is slechter af dan in de Oostvaardersplassen

Schriftelijke vragen PS GL aan GS over bijvoeren grote grazers in Oostvaardersplassen