Duurzame energie

Een economie die draait op zon, wind, biomassa en aardwarmte

Door de stijging van de temperatuur op aarde verandert het klimaat. Hierdoor zal het in een groot deel van de wereld droger worden, terwijl het in andere gebieden juist natter wordt. Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering. Daar ontstaan bijvoorbeeld problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Maar ook in Nederland heeft het grote gevolgen. Wij moeten zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van kolen en stoken van olie en gas en overschakelen op schone en duurzame vormen van energie. GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon, wind, biomassa en aardwarmte in plaats van op fossiele energie of kernenergie. Deze overstap zorgt niet alleen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor meer werkgelegenheid, betaalbare energie en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De provincie heeft hierin een belangrijke agenderende, stimulerende en faciliterende rol.