Economie

Een gezonde economie is duurzaam en bevordert het welzijn.

GroenLinks wil een provincie waar welzijn, natuur en kwaliteit van de leefomgeving belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde en duurzame economie. We willen een provincie waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen en waar zowel de dorpen als de steden voldoende voorzieningen hebben voor jongeren én voor ouderen. Zoals goed onderwijs voor jongeren op alle niveaus en voldoende voorzieningen in voor de ouder wordende Flevolanders. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van thuistechnologie (domotica) die zelfstandigheid bevordert.