Kunst en cultuur

Cultuur is een belangrijke maatschappelijke en economische kracht

Cultuur is niet alleen van belang om er in onze vrije tijd van te genieten, maar ook vanwege de werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.

Dat rechtvaardigt een actieve rol van de provincie, met name waar het gaat om activiteiten die alleen door bovenlokale samenwerking gerealiseerd kunnen worden. En om een divers cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

Zorg en welzijn in begeleiding voor alle gemeenten, bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgsteunpunten.