Natuur

Investeren in natuur is investeren in onze leefomgeving

Flevoland heeft schitterende natuur. De Oostvaardersplassen, De Stille kern en de Lepelaarsplassen zijn daar goede voorbeelden van. Natuur is belangrijk voor de biodiversiteit maar ook belangrijk om in te recreëren. Vooral nabij steden is het belangrijk dat er interessante natuur dichtbij huis aanwezig en te beleven is. GroenLinks is op zoek naar manieren om natuur en economie met elkaar te verbinden waarbij natuur het belangrijkste uitgangspunt is. De mens is te gast. De verbinding tussen natuurgebieden onderling en met natuur in het agrarisch gebied (akkerranden, boerenerven, landschapselementen) moet worden versterkt.