Ruimte en mobiliteit

Flevoland moet haar aantrekkelijke leefomgeving behouden en versterken.

GroenLinks strijdt voor een goed evenwicht:

• tussen werken en leven,

• tussen vervoer en rust,

• tussen mens en natuur,

• tussen wonen en recreëren. 
 
Daar zijn duidelijke keuzes voor nodig. GroenLinks wil dat de provincie haar regierol stevig oppakt, want de ruimtelijke programma’s bieden tal van kansen voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, als op economisch en sociaal gebied.