Vernieuwend bestuur

Er kan meer en het kan beter.

De samenleving verandert. Van een centraal, van bovenaf georganiseerde, samenleving transformeren we naar een decentrale, van onderop gestuurde netwerksamenleving. In onze provincie zie je dat ook en komt al veel ondernemerschap en creativiteit tot bloei. Dat vraagt om een nieuwe vorm van sturing door de overheid. Niet langer vanuit controle en zekerheid, maar vanuit onzekerheid, complexiteit en constante aanpassing. Van exploiteren naar coöpereren, van regisseren naar faciliteren. GroenLinks staat voor een integer, open en toegankelijk provinciaal bestuur.