Uitgelicht

 

Zorgen over uitblijven Flevolandse energienota
Op 9 november is de programmabegroting voor 2017 behandeld in de Provinciale Staten van Flevoland. De programmabegroting maakt duidelijk wat de provincie gaat doen en wat dit gaat kosten. Een belangrijk onderwerp is het uitblijven van de Flevolandse energieagenda.  
Lees verder

Oostvaardersplassen wordt Nationaal Park nieuwe stijl
De Oostvaardersplassen, een bijzonder natuurgebied van internationaal belang. De natuurwaarden worden beschermd door de status als Natura 2000-gebied. In en rond de Oostvaardersplassen zijn veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme.  Dat kan nog veel beter worden benut. Daarom is op initiatief van GroenLinks een voorstel aangenomen om van de  Oostvaardersplassen en omgeving een Nationaal Park te maken. We zijn bijna twee jaar verder. Een goede reden om eens te kijken wat voor stappen er zijn gemaakt in deze periode.
Lees verder