Steven Vrouwenvelder

Almere (3)

Ik ben een geboren Almeerder en heb mijn hele leven in Almere geleefd. In Amsterdam studeerde ik Muziekwetenschap en Cultural Analysis. Sinds mijn afstuderen werk ik in HiFi Klubben en ben ik taalcoach voor VluchtenlingenWerk.

Voor GroenLinks heb ik mij de afgelopen 2,5 jaar voornamelijk beziggehouden met de campagne. Daarnaast heb ik in de Almeerse gemeenteraad GroenLinks vertegenwoordigd als fractie-assistent. Voor de Provinciale Staten ben ik kandidaat op plek 3.

De polder heeft mij altijd gefascineerd. De bewoners hebben de polder kunnen inrichten naar hun wensen en idealen. Hierbij is er ruimte voor mens en natuur om samen te leven. Ik heb gemerkt dat veel mensen zich nauw betrokken voelen bij hun directe omgeving omdat deze maakbaarheid zo tastbaar is. Dit is de grote kracht van de polder. Deze betrokkenheid en maakbaarheid schept ook verantwoordelijkheden. Met GroenLinks wil ik dat mensen hun dromen kunnen verwezenlijken in Flevoland zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

Het is zeer belangrijk dat we na de verkiezingen direct kunnen beginnen met het verduurzamen van Flevoland. Er moet meer groene energie worden opgewekt, er moet minder energie worden gebruikt (bijvoorbeeld door betere isolatie), er moeten betere openbaar vervoerverbindingen komen en de groei van vliegveld Lelystad moet zo veel mogelijk beperkt worden. Dit is belangrijk om niet alleen onze dromen te kunnen verwezenlijken maar ook die van onze kinderen.