Nieuws

Bas de Reus lijsttrekker GroenLinks Flevoland

Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Flevoland is 30 november het Verkiezingsprogramma en de Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 vastgesteld. Bas de Reus is door de leden gekozen als lijsttrekker. GroenLinks presenteert een sterk vernieuwde lijst met kandidaten die werkzaam zijn in heel uiteenlopende sectoren. De partij verwacht fors te groeien bij de verkiezingen in maart volgend jaar.

Lees verder

Provinciale organisatie versneld energieneutraal

Provincie Flevoland vraagt burgers en bedrijven hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. Je verwacht dat de provincie zelf daarin een belangrijke voorbeeldfunctie neemt, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Op dit moment wordt nog maar 11% van alle benodigde energie duurzaam zelf opgewekt. GroenLinks stelt hierover vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

GroenLinks voor spoorverbinding naar Noordelijke buren

De Zuiderzeelijn is alweer geruime tijd geleden afgeblazen, maar een nieuwe lobby ging vanuit de Noordelijke provincies van start: een snelle spoorverbinding van en naar het Noorden vanaf Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen. Ook de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad zijn voor deze spoorverbinding.

Lees verder

Het einde van De Nieuwe Wildernis

Provinciale Staten hebben op 11 juli jl. een nieuwe beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen vastgesteld. Nog voor de winter moeten er 1.200 gezonde dieren worden doodgeschoten. De natuur krijgt niet meer de vrije hand. Er komt aaibare en maakbare natuur, de jacht doet zijn intrede en het aantal ganzen neemt flink af. GroenLinks stemde tegen dit plan.

Lees verder

Pagina's