Nieuws

Inbreng GroenLinks Perspectiefnota 2017-2021

De Perspectiefnota schetst het financieel en inhoudelijk perspectief ter voorbereiding op de nieuwe Programmabegroting. Om een goed perspectief te schetsen moet je weten waar je heen wilt en waar je nu staat.

Lees verder

Toekomst beheer Oostvaardersplassen

Het initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen van de VVD en SGP is op 8 februari jl. door een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. GroenLinks heeft het voorstel niet gesteund. Het initiatiefvoorstel gaat uit van een probleem dat er niet is.

Lees verder

Partijen roepen op tot zorgvuldige besluitvorming rond voorstel Oostvaardersplassen

Fracties verlaten de vergadering

De Statenfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben in een open brief aan de commissaris van de Koning, dhr. L. Verbeek, aangegeven dat ze zich de mond voelen gesnoerd. Aanleiding is de behandeling van het initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen, die volgens de partijen niet zorgvuldig verloopt waardoor ze de vergadering op 18 januari vroegtijdig hebben verlaten.

Lees verder

Hoorzitting over faunabeheer Oostvaardersplassen

De Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks willen een hoorzitting organiseren waarbij experts en wetenschappers de mogelijkheid krijgen om te reageren op het initiatiefvoorstel van de SGP en de VVD voor de wijziging van het faunabeheer in de Oostvaardersplassen. Dit stellen de drie partijen op woensdag 18 januari voor aan de Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten waar over dit onderwerp wordt gesproken.

Lees verder

Flevolandse Groenlinksers gek op water

Wist jij dat de waterzuivering van Tollebeek hard op weg is om de meest duurzame waterzuiveringen van Flevoland te worden?  Dat en meer leuke wetenswaardigheden vertelde Bert de Beer ons tijdens de rondleiding op 11 november bij afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Lelystad.

Lees verder

Pagina's