Nieuws

Geen tijd om bang te zijn voor fouten

Dit interview is de eerste in een serie, met net wat andere vragen aan bestuursleden en fractieleden van GroenLinks in Flevoland. Danieke van Baal, gemeenteraadslid in Dronten trapt af. We spreken af op een dinsdagochtend in het gemeentehuis.

Lees verder

Flevoland presenteert nieuw bestuursakkoord

GroenLinks gaat de komende vier jaar meebesturen in Flevoland. In de afgelopen weken onderhandelde ons team samen met de VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 om tot overeenstemming te komen. Na een intensieve periode met goede discussies ligt er nu een akkoord, met als titel ‘Ruimte voor de toekomst’. Een vitaal, groen, duurzaam en sociaal Flevoland: daar gaan de partijen zich voor inzetten. 

Lees verder

De toekomst van Flevoland in de regio

Flevoland maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de MRA kunnen 32 gemeentes en twee provincies overleggen en samenwerken. Afgelopen woensdag kwamen Staten- en Raadsleden van Flevoland, Lelystad en Almere bijeen om te praten over ons gebied binnen de MRA, want volgend jaar komt er een nieuw plan voor de aankomende vier jaar.

Lees verder

GroenLinks blijft tegen afschieten van gezonde edelherten

GroenLinks Flevoland stemde woensdag 29 mei jl. tegen de motie van de Partij voor de Dieren. Deze motie had als doel het instellen van een onderzoekscommissie die onderzoekt op welke wijze er afschot van de edelherten heeft plaatsgevonden in de Oostvaardersplassen, afgelopen winter.

Lees verder

GroenLinks strijdt voor behoud boerenlandvogels in Flevoland

Het gaat slecht met de weide- en akkervogels in Flevoland. Hun aantal is sinds 1990 met ruim 50% afgenomen.  De vooruitzichten voor de boerenlandvogels zijn ronduit somber. Onder andere de tureluur, de grutto, de kievit en de scholekster dreigen binnen 10 jaar totaal uit het Flevolandse landschap te verdwijnen. Om dit te voorkomen wil GroenLinks Flevoland een actieplan om de prachtige boerenlandvogels voor Flevoland te behouden.

Lees verder

Pagina's