Nieuws

Schriftelijke vragen aan GS over “Stikstoftrucs”

De laatste dagen verschijnen er berichten in verschillende media over ‘trucs’ die worden uitgehaald om stikstofcompensatie mogelijk te maken. In dit geval heeft een ondernemer een leegstaande stal gevuld met duizenden eenden, waarna deze weer worden weggehaald om zo mee te tellen als compensatie. Op die manier, zo is de gedachte, kan er verder gebouwd worden aan ‘windplan groen’, een windmolenproject in Oostelijk Flevoland. Uiteraard zijn wij voor windmolens, en voor het compenseren van stikstofuitstoot, maar dit is wat ons betreft niet de juiste manier. Zeker niet omdat, naast onnodig dierenleed, er hierdoor niet minder stikstof wordt geproduceerd. Bovendien was deze maatregel niet nodig geweest, omdat bij het aanvragen van de vergunning de capaciteit van de stal geldt, en niet het aantal dieren. Vast staat dat de materie ingewikkeld is en er veel onduidelijkheid is.

Omdat we graag willen weten wat hier nu precies gebeurd is, en omdat we willen voorkomen dat er in de toekomst soortgelijke situaties ontstaan, hebben we aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende (schriftelijke) vragen gesteld. We hopen op een snel antwoord!

Lees verder

Een open houding om meer te bereiken

Het is 6 september als ik met Bas de Reus, fractievoorzitter van Flevoland, in de huiskamer van het Provinciehuis zit. Ik interview hem over zijn drijfveren om in de politiek te zitten. Dit is de tweede van een serie interviews met bestuursleden en fractieleden en leden van GroenLinks in Flevoland.

Lees verder

Wij laten ons horen voor beter klimaatbeleid

In de week van 20 t/m 27 september zijn er wereldwijde protesten tegen de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering. Op 20 september waren er al wat kleine protesten in Nederland, maar vrijdag 27 september kwamen 35.000 mensen bijeen in Den Haag om het kabinet duidelijk te maken dat het te weinig doet. GroenLinks Flevoland was daar bij.

Lees verder

Een mooie stap in de energietransitie (RES)

Afgelopen woensdag hebben de Provinciale Staten van Flevoland de startnotitie voor de Regionale Energie Strategie (RES) besproken. Op basis van dit document stellen de 8 overheden van Flevoland (Provincie, Gemeenten en Waterschap) een gezamenlijke strategie vast om de landelijke klimaatdoelen te halen die zijn afgesproken in Parijs. GroenLinks Flevoland is voor een ambitieus beleid omdat de wetenschap over de klimaatcrisis en de oplossingen daarvoor steeds omvangrijker worden.

Lees verder

Geen tijd om bang te zijn voor fouten

Dit interview is de eerste in een serie, met net wat andere vragen aan bestuursleden en fractieleden van GroenLinks in Flevoland. Danieke van Baal, gemeenteraadslid in Dronten trapt af. We spreken af op een dinsdagochtend in het gemeentehuis.

Lees verder

Flevoland presenteert nieuw bestuursakkoord

GroenLinks gaat de komende vier jaar meebesturen in Flevoland. In de afgelopen weken onderhandelde ons team samen met de VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 om tot overeenstemming te komen. Na een intensieve periode met goede discussies ligt er nu een akkoord, met als titel ‘Ruimte voor de toekomst’. Een vitaal, groen, duurzaam en sociaal Flevoland: daar gaan de partijen zich voor inzetten. 

Lees verder

Pagina's