Nieuws

Alida Laurense beëdigd als burgerlid Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering van 8 november is Alida Laurense benoemd tot burgerlid van Provinciale Staten van Flevoland. Alida is namens GroenLinks lid geworden van Statencommissie Economie. Sinds 2013 ondersteunde Alida als vliegende keep de Statenfractie met raad & daad.

In memoriam: Cebus Korteweg

Op 4 oktober is Cebus Korteweg na een kort ziekbed overleden. GroenLinks Flevoland heeft een toegewijd en kundig fractielid verloren. Cebus heeft, namens GroenLinks, verschillende politieke functies bekleed. Twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter in Dronten, daarna bestuursvoorzitter en sinds 2012 burgercommissielid in Provinciale Staten. Ook voor de Politieke Partij Radikalen (PPR) was hij actief.

Lees verder

Demonstratie tegen laagvliegroute vliegveld Lelystad

Honderden mensen waren op zaterdag 11 november naar Lelystad gekomen om te demonstreren tegen de uitbreiding van het vliegveld en de bijbehorende laagvliegroutes. Groenlinks-Kamerlid Suzanne Kröger was één van de sprekers tijdens deze manifestatie. Met hard getoeter lieten de demonstranten weten dat de uitbreiding letterlijk afgeblazen moet worden. 

Lees verder

Ruimte voor 1000 hectare zonneweides

Om de energieambities van Provincie Flevoland  te kunnen halen is het nodig om meer duurzame energie op te wekken. Daarvoor wordt in de Omgevingsvisie ruimte geboden aan windenergie en ingezet op circa 1000 hectare zonneweides in het landelijk gebied. Daarnaast moeten alle geschikte daken beschikbare locaties binnenstedelijk en langs infrastructuur worden voorzien van zonnepanelen. Alles bij elkaar 15 PJ aan zonnestroom.

Lees verder