Nieuws

Nationale Bijenstrategie: Flevoland doet mee

Meer dan de helft van alle soorten wilde bijen en andere bestuivers in Nederland zijn met hun voortbestaan bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen. Om de bijenpopulatie in Flevoland te versterken, heeft de provincie zich aangesloten bij de Nationale Bijenstrategie.

Lees verder

Adviezen beheer Oostvaardersplassen onuitvoerbaar

Voor GroenLinks is zorgvuldige besluitvorming over beheer van de Oostvaardersplassen belangrijk. Daarom heeft GroenLinks, samen met PvdA en PvdD het adviesrapport van Commissie Van Geel juridisch laten toetsen. Uit dat juridisch advies blijkt dat het wijzigen van het beheer van de Oostvaardersplassen alleen mogelijk is met een gedegen wetenschappelijke ecologische onderbouwing. Dit is het rapport Van Geel absoluut niet.

Lees verder

Provincie Flevoland op zoek naar mogelijkheden stimuleren van plantaardige eiwittransitie

De consumptie van dierlijke eiwitten zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit en bodemkwaliteit, het zorgt voor verdroging en voor veel dierenleed. Daarnaast is de productie van dierlijke eiwitten heel inefficiënt. De provincie Flevoland gaat zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te vergroten.

Lees verder

De vernieuwde fractiesamenstelling

Alida Laurense is afgelopen 30 mei benoemd als Statenlid van GroenLinks Flevoland. Zij neemt de plaats in van Judith Staalman die buiten de provincie Flevoland is gaan wonen. De Statenfractie wordt versterkt met Bas de Reus als burgercommissielid.

Lees verder

Interesse in functie als Statenlid?

Beste GroenLinksers,

Heb je interesse in de zeer veelzijdige functie als Statenlid voor Provincie Flevoland en wil je je inzetten om de standpunten van GroenLinks uit te dragen voor een groen en sociaal Flevoland? Dan kun je vanaf 10 mei 2018 je interesse kenbaar maken bij de kandidatencommissie.

Lees verder