Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bestuur
Open overheid

Bestuur

De samenleving verandert. De klassieke verzorgingsstaat wordt meer een van onderop gestuurde netwerksamenleving. Dat vraagt om een nieuwe vorm van sturing door...

Lees meer
Kunst Hurkende man
Kunst

Cultuur

Kunst en cultuur hebben een grote maatschappelijke betekenis. Zij zorgen voor verbinding in de samenleving, zijn onontbeerlijk voor creatieve ontwikkeling van...

Lees meer
Circulaire economie
Economie

Economie

Jarenlang hebben we geleefd alsof er geen einde aan onze natuurlijke bronnen zou komen, inmiddels weten we wel beter. De traditionele wegwerpeconomie is niet...

Lees meer
Zonnepanelen
Energie

Energie & Klimaat

Het grootste probleem van onze tijd is de mondiale klimaatcrisis. GroenLinks is ooit opgericht met dit probleem als hoogste prioriteit. Inmiddels is het...

Lees meer
Financiën geld
Eerlijk delen

Financiën

Het kabinet heeft rijkstaken, zoals bijvoorbeeld natuurbeheer, naar de provincie overgedragen, maar de middelen die hiervoor nodig zijn komen niet altijd mee...

Lees meer
Regenboogvlag
LHBTIQA+

Iedereen doet mee

GroenLinks wil dat Flevoland een inclusieve provincie wordt waar iedereen mee telt en mee kan doen in de samenleving, ongeacht welke achtergrond, (seksuele)...

Lees meer
Windmolen
Klimaatverandering

Klimaat & Energie

Het grootste probleem van onze tijd is de mondiale klimaatcrisis. GroenLinks is ooit opgericht met dit probleem als hoogste prioriteit. Inmiddels is het...

Lees meer
Landbouw
Landbouw

Landbouw in beweging

GroenLinks wil een groene economie met natuurinclusieve landbouw en lokaal geproduceerd voedsel voor een eerlijke prijs. Wat GroenLinks betreft speelt de...

Lees meer
Oostvaardersplassen
Natuur

Natuur & Biodiversiteit

Flevoland heeft mooie natuur en de Oostvaardersplassen en Markerwadden zijn natuurgebieden van internationale betekenis. Natuur is belangrijk voor dier en mens...

Lees meer
Wonen en Ruimte
Ruimte

Ruimte & Wonen

Het is heerlijk wonen in Flevoland. Dit komt omdat we een goed evenwicht hebben tussen werken en leven, tussen vervoer en rust, tussen mens en natuur en tussen...

Lees meer
Vervoer busvervoer
Verkeer

Verkeer & Vervoer

Verbinding vraagt om een sterke infrastructuur en duurzame mobiliteit. Overal in de provincie stappen elke ochtend mensen op de fiets of in de bus om naar werk...

Lees meer
Lelystad AirPort
Luchtvaart

Vliegveld Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat ten koste van het klimaat, het woonplezier van de inwoners van vier provincies én het is economisch gezien nog maar de vraag of het een...

Lees meer