GroenLinks wil zich graag sterk maken voor investeringen in duurzame mobiliteit: elektrische auto’s en fietsen, maar vooral betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer en meer wandel- en fietspaden, ook op lange afstand. Dit betekent ook de aanleg van voldoende oplaadmogelijkheden. Wij kiezen voor hoogwaardig openbaar vervoer, ook in de buitengebieden, in plaats van asfalt en auto’s. 

Een deel van het energieverbruik in de provincie bestaat uit transportbrandstoffen. Op dit moment is de markt voor elektrisch rijden flink in beweging; bijna alle auto- en vrachtwagenfabrikanten hebben elektrische modellen in productie, waarmee prijzen vergelijkbaar worden met benzine en diesel versies. Ook rijden op waterstof is in ontwikkeling. Om de overgang naar schone mobiliteit te versnellen willen we dat de provincie zich samen met gemeenten inzet voor een provincie-brede laadinfrastructuur.

GroenLinks kiest voor: 

  • Nieuwe, innovatieve vormen van vervoer en elektrisch vervoer.
  • Investeringen in een hoogwaardige fietsinfrastructuur met doorfietsroutes tussen gemeentekernen, recreatieve routes en meer oplaadpunten voor e-fietsen.
  • De ontwikkeling van de Lelylijn (Lelystad-Emmeloord-Drachten-Groningen) voor een betere verbinding van Flevoland met het Noorden.
  • Een OV-IJmeer verbinding Almere-Amsterdam Oost.
  • Een rechtstreekse intercity verbinding tussen Almere en Utrecht.
  • Een goede en structurele OV-verbinding met Zeewolde.
  • Goede verbindingen voor de noordelijke dorpen in de NOP; aanvullend OV om verschraling te voorkomen.
  • Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle inwoners. Het OV moet fysiek toegankelijk zijn voor gehandicapten en betaalbaar of gratis voor arme groepen.
  • Vergroening van het vervoer en een evenwicht in de uitgaven voor wegen en spoorwegen.