De rol van de provincie is niet groot, in tegenstelling tot die van de gemeenten. Toch heeft de provincie een rol. Zo ondersteunt de provincie het Centrum voor amateurkunst en cultuureducatie Flevoland, maar bijvoorbeeld ook bibliotheken. Ook kan de provincie subsidies toekennen aan voorstellingen die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Wij vinden dat de provincie haar rol optimaal moet benutten, en zo haar bijdrage kan leveren aan een rijk cultureel aanbod in Flevoland.