De provincie stelde in de afgelopen jaren een omgevingsvisie samen, een plan over de ontwikkeling van Flevoland. Dit geeft tal van kansen voor klimaatneutrale energievoorziening, toekomstbestendig waterbeheer, duurzame mobiliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling. Het uitvoeren van zo’n plan vraagt om een goede samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschap én om het betrekken van inwoners. 

Binnen Flevoland vindt met name in Almere, maar ook in de gemeenten Zeewolde, Dronten, en Lelystad, verstedelijking plaats. GroenLinks wil dat dit verloopt op duurzame wijze: dit betekent dat er stapsgewijs gekeken wordt of de ontwikkeling nodig is, of het binnen of buiten het stedelijk gebied moet plaatsvinden en uiteindelijk hoe de ontwikkeling dan verloopt. Een bijzonder aandachtspunt van GroenLinks in de komende planning is het stimuleren van particuliere initiatieven. Bewoners moeten de ruimte krijgen om hun voorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzame energie of natuurlijk landschap uit te voeren.

De komende jaren staat de provincie voor veel uitdagingen, waar we lastige keuzes zullen moeten gaan maken. Zo komen er 100.000 woningen bij in Flevoland, maar moet er ook ruimte blijven voor natuur, energievoorziening en recreatie. De komst van datacenters is plotseling erg actueel. Wij vinden dat we terughoudend moeten zijn met grote stukken grond opofferen voor datacenters en andere grote loodsen. Verstedelijking kan deels plaatsvinden door transformatie van stadscentra, het ombouwen van bedrijventerreinen en het vernieuwen van wijken.