Geen uitbreiding van Lelystad, maar Schiphol omvormen tot mobiliteitshub met snelle internationale treinen, dat is de oplossing voor de toekomst. Maar de besluitvorming daarover ligt in Den Haag en niet bij de provincie. Er is voorlopig nog onduidelijkheid of de uitbreiding doorgaat. En er wordt nog gediscussieerd over welke gevolgen de geluidsmetingen hebben over de aanvliegroutes en over de toekomst van Schiphol. 

Als lagere overheid moeten we luisteren naar het besluit van het parlement. Dat betekent wel dat als het doorgaat we ons in zullen zetten voor zorgvuldige procedures met een maximale betrokkenheid van de bevolking. Hierbij denken wij aan stimulering van initiatieven zoals de Lelystadse Boer, de optimale bescherming van landschap, natuur en fauna en maximale aandacht voor duurzaamheid, ook wat betreft infrastructuur en bedrijventerreinen. 

Mocht de opening van het vliegveld worden uitgesteld omdat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, dan is er meer tijd om met nieuwe maatregelen en technieken de hinder zoveel mogelijk te beperken.