Dieren horen naar buiten te kunnen. GroenLinks is voor afbouw van de bio-industrie, omdat we vinden dat alle dieren een goed leven verdienen. Dat is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor de natuur, omdat er minder stikstofdepositie in de vorm van ammoniak in de natuur terecht komt. Door in de akkerbouw groenbemesters, compost en natuurlijke mest te gebruiken, in plaats van kunstmest, blijft de bodem gezond en wordt het bodemleven niet aangetast. Onderzoek heeft laten zien dat landbouwgif nog jaren in de bodem blijft zitten en we weten nog niet wat al die gifstoffen bij elkaar voor effect hebben op dier en mens. 

GroenLinks pleit voor akker- en tuinbouw zonder gif en zet zich in voor maatregelen die biologische landbouw in Flevoland bevorderen. Nu is het aandeel van de biologische landbouw in Flevoland zo’n 15% (landelijk zo’n 7%) en wat ons betreft mag dit fors groeien. Maar dan moeten er wel regelingen komen voor boeren die willen overschakelen, want zo’n traject duurt 2 jaar. Hoewel het Ministerie van Landbouw pleit voor kringloop- en natuurinclusieve landbouw, staat hier geen maatregelenpakket tegenover om dit mogelijk te maken. De transitie naar landbouw met minder gif, kunstmest en dieren naar draagkracht van de grond, stagneert. GroenLinks wil die transitie juist stimuleren door aantrekkelijke maatregelen voor boeren die willen overschakelen. Daar pleiten we voor in de provincie. 

Naast de landbouwtransitie ziet GroenLinks ook veel kansen voor het stimuleren van productie en consumptie van plantaardig eiwit als alternatief voor vlees. Er zijn een aantal experimenten gestart en wat GroenLinks betreft mogen deze experimenten, die deels worden gesteund door de provincie, worden opgeschaald. Op initiatief van GroenLinks heeft de provincie als goed voorbeeld een cateraar gezocht die ruime keuze biedt in vegetarische en veganistische producten en maaltijden.