Dit betekent dat afval niet meer bestaat en alle grondstoffen en producten worden hergebruikt. De manier waarop we nu met grondstoffen omgaan zorgt ervoor dat we de aarde uitputten en ons afval overal verspreiden. De provincie kan een actieve rol spelen in het omvormen van onze wegwerp economie naar een circulaire economie door te helpen innovaties tot stand te brengen en nieuwe markten te creëren. Zowel de circulaire economie als de energietransitie biedt vele kansen voor werkgelegenheid. Dit is de nieuwe economie, dit is waar een groot deel van de toekomstige werkgelegenheid plaats zal vinden!

In 2050 ziet onze economie er anders uit, maar daar zijn we nu nog niet. Om daar te komen zijn nog vele nieuwe ontwikkelingen nodig. En innoveren kost geld. Voor veel bedrijven, en vooral voor het MKB, kan dit een reden zijn om geen nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom willen we dat de provincie een actieve rol speel in het ondersteunen van duurzame innovaties die bijdragen aan een circulaire en fossielvrije economie.

Het bestaande bedrijfsleven zal grote aanpassingen moeten doen om circulair te gaan werken. Flevoland wil graag meer bedrijven die zich specifiek richtten op de circulaire economie, waardoor we van elkaar kunnen leren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om productiebedrijven, kennisinstellingen of recyclebedrijven. De provincie moet door acquisitie en gunstige vestigingsmogelijkheden stimuleren dat meer van dit soort bedrijven zich in de provincie gaan vestigen.

GroenLinks kiest voor:

  • Het stimuleren van bedrijven, gemeenten en afvalverwekkers om afval drastisch te verminderen, te scheiden en hergebruik mogelijk te maken.
  • Ondersteuning van innovatie.
  • Aantrekken van bedrijven die zich richten op de circulaire economie.