Om het budget voor de provincie te verhogen bepleiten we hogere opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Er is enkele jaren achter elkaar geen verhoging geweest. De Flevolandsemotorrijtuigenbelasting ligt momenteel onder het landelijk gemiddelde. Voor een individuele autobezitter gaat het om enkele euro’s, voor de provincie gaat het om extra beleidsruimte van ruwweg een miljoen euro per jaar. 

GroenLinks kiest voor: 

  • Een actieve rol van de provincie bij het benutten van nieuwe geldstromen voor groene werkgelegenheid.
  • Een substantiële verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.