Nieuws

Provinciale organisatie versneld energieneutraal

Provincie Flevoland vraagt burgers en bedrijven hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. Je verwacht dat de provincie zelf daarin een belangrijke voorbeeldfunctie neemt, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Op dit moment wordt nog maar 11% van alle benodigde energie duurzaam zelf opgewekt. GroenLinks stelt hierover vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

GroenLinks voor spoorverbinding naar Noordelijke buren

De Zuiderzeelijn is alweer geruime tijd geleden afgeblazen, maar een nieuwe lobby ging vanuit de Noordelijke provincies van start: een snelle spoorverbinding van en naar het Noorden vanaf Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen. Ook de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad zijn voor deze spoorverbinding.

Lees verder

Het einde van De Nieuwe Wildernis

Provinciale Staten hebben op 11 juli jl. een nieuwe beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen vastgesteld. Nog voor de winter moeten er 1.200 gezonde dieren worden doodgeschoten. De natuur krijgt niet meer de vrije hand. Er komt aaibare en maakbare natuur, de jacht doet zijn intrede en het aantal ganzen neemt flink af. GroenLinks stemde tegen dit plan.

Lees verder

Invoer van schone streekbussen versneld

De openbaar vervoer bussen die rijden in Lelystad en richting regio Zwolle en Harderwijk hebben vervuilde dieselmotoren. Deze stoten veel CO2 en fijnstof uit, wat slecht is voor het klimaat en de volksgezondheid. Zogenoemde zero-emissie bussen zijn technisch goed mogelijk. Deze bussen rijden op stroom of een andere vorm van duurzame energie. Op initiatief van GroenLinks worden de vervuilde bussen versneld vervangen door schone bussen.

Lees verder

Nationale Bijenstrategie: Flevoland doet mee

Meer dan de helft van alle soorten wilde bijen en andere bestuivers in Nederland zijn met hun voortbestaan bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen. Om de bijenpopulatie in Flevoland te versterken, heeft de provincie zich aangesloten bij de Nationale Bijenstrategie.

Lees verder