Aftreden en benoemingen...

Judith Staalman heeft vandaag haar functie als Statenlid beëindigd. Ze gaat verhuizen naar Drenthe en verlaat dus de provincie Flevoland. 

Alida Laurense neemt als zittend burgerlid het stokje van haar over en Bas de Reus komt de fractie versterken als burgerlid. Bas was tot maart 2018 Raadslid bij Gemeente Lelystad.

Vandaag 30 mei vond de wisseling plaats in de Statenvergadering.

Judith Staalman bedankt langs deze weg alle kiezers die op haar gestemd hebben. Haar brief aan Staten:

Almere, 25 maart 2018
Geachte voorzitter van Provinciale Staten van Flevoland, geachte heer Verbeek,
Met ingang van 1 juni aanstaande ben ik geen ingezetene meer van de provincie Flevoland omdat ik ga verhuizen naar Vledder in de provincie Drenthe.
Daarom moet ik per die datum terugtreden als Statenlid voor de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Flevoland
Met veel plezier heb ik eerst vier jaar als burgerlid en nu drie jaar als statenlid gewerkt. Het waren ook pittige jaren, we werden helaas geconfronteerd met het overlijden van mijn fractiegenoot Cebus Korteweg, ik had hem mijn opvolging graag gegund.
Een veelvoud aan onderwerpen zijn de revue gepasseerd met bijvoorbeeld de actuele perikelen rondom de grote grazers in de oostvaarders plassen.
Naast dit moeilijke onderwerp is het een mooie ontwikkeling dat de aanvraag van de provincie om te komen tot het nationaal park Oostvaardersplassen is gedaan.
Een andere mooie ontwikkeling is die van de marker wadden, wat eerst niet haalbaar leek, te duur, is nu toch al deels gerealiseerd.
De afwisseling van moeilijke en leuke onderwerpen maakt dat ik dit werk graag heb gedaan.
Ik ga het allemaal wel missen die reuring in het politieke spectrum maar ik zie ook uit naar de rust van het mooie Drenthe met haar bossen en pittoreske stadjes en dorpen.
Wie weet dat ik over een tijdje wel ingelijfd wordt bij de collegae van de gemeente Westerveld of de provinciale fractie van GroenLinks Drenthe, dus wie weet tot ziens bijv in IPO verband. In ieder geval blijf ik de Flevolandse politiek wel vanaf de zijlijn volgen omdat ik in Lelystad werk.
Met vriendelijke groeten
Judith Staalman
Statenlid GroenLinks fractie Flevoland