Ben jij onze nieuwe collega binnen het bestuur van GroenLinks Flevoland?

"Vind je het leuk om je samen met de huidige bestuursleden en de bestuursmedewerker in te zetten voor een goede samenwerking tussen fractie, bestuur en de afdelingen binnen Flevoland?"

 

 

We zoeken per direct een voorzitter (lees hier het volledige profiel), een campagneleider (lees het volledige profiel) en een algemeen bestuurslid.

Het bestuur vergadert ongeveer om de zes weken en een aantal keer per jaar bezoeken we de landelijke bijeenkomsten, de provinciale fractie vergaderingen en twee keer per jaar zijn we aanwezig op de provinciale ledenvergadering. Ook bezoeken we om de beurt de afdelingsbesturen of ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er een aantal leuke activiteiten waar je ook aan deel kunt nemen. In 2019 zijn er weer Provinciale Staten verkiezingen waarvoor een aantal activiteiten georganiseerd moeten worden door het bestuur.

Ieder bestuurslid moet tenminste in meer of in mindere mate te beschikken over de volgend eigenschappen en/of vaardigheden:

 • Om kunnen gaan met/respect hebben voor andere meningen en opvattingen;
 • gericht zijn op samenwerking en integriteit (bijvoorbeeld omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • omgaan met afdelingsgeld;
 • organisatorische betrouwbaarheid (afspraken nakomen);
 • Bereidheid en mogelijkheid om tijd in het bestuurswerk te steken (4 tot 6 uur per maand).

Algemene taken van het bestuur zijn:

 1. de organisatie en voorbereiding van Provinciale Ledenvergaderingen (PLV`s);
 2. het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen en bemiddelen bij conflicten;
 3. het tijdelijk overnemen van de taken van een afdelingsbestuur wanneer het provinciaal bestuur hier noodzaak toeziet;
 4. het betrekken van afdelingen en leden bij provinciaal politieke activiteiten;
 5. afdelingen met elkaar in contact brengen of contactmomenten organiseren voor gezamenlijke onderwerpen;
 6. het organiseren van de kandidaatstelling en verkiezingscampagne voor de PS-verkiezingen;
 7. het organiseren van afdeling overstijgende workshops en activiteiten voor (actieve) leden sympathisanten.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen de leden stemmen over je kandidatuur. Voor die tijd kun je met het huidige bestuur meedraaien en inwerken om te zien welke taken je op wilt pakken.

Reageren en contact
Is dit echt iets voor jou en voldoe je aan het profiel? Wil je meer informatie of wil je solliciteren? Stuur je vraag en/of een motivatiebrief en een kort CV naar Roelfien Munnikes, e-mail bestuur@groenlinksflevoland