Bezoek eerste kamer

Donderdag 6 maart bezochten de leden van Provinciale Staten Flevoland de Eerste Kamer.

Behalve een rondleiding door het gebouw met uitleg over de historie was er veel ruimte voor inhoudelijke discussie. Rond de thema’s ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling gaven Kamerleden en Statenleden hun visie. Van Flevolandse zijde is veel nadruk gelegd op het feit dat het voorzieningenniveau in Flevoland achterloopt bij de rest van het land. Mede door de manier waarop veel zaken gefinancierd worden is het erg moeilijk om die achterstand in te lopen. Als jonge provincie heeft Flevoland ook geen eigen reserves om hier zelf veel geld in te kunnen steken. De enorme groeiopdracht die onze provincie heeft maakt het nog belangrijker dat er geïnvesteerd wordt in de totale infrastructuur. Het is niet voldoende om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Daaromheen is een infrastructuur van voorzieningen nodig die een stad of dorp leefbaar maken. Om sociale samenhang te laten groeien is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor welzijn, cultuur, zorg, onderwijs en recreatie. Deze boodschap is bij de aanwezige Kamerleden overgekomen.Op de foto Adilia Roda die aan de orde stelt dat de groeiopdracht van Flevoland klimaatneutraal zou moeten worden uitgevoerd. De technische mogelijkheden zijn er dus, het is zaak die ook te benutten.