Bizarre bestuurscrisis

De gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) zijn opgestapt omdat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. Dit was het logische gevolg nadat een motie van wantrouwen tegen de heer Meijer van drie coalitiepartijen niet op een meerderheid kon rekenen in Provinciale Staten van Flevoland. Op basis van het advies van informateur Bas Jan van Bochove komt er een nieuwe coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en aangevuld door CU en PvdA. SP zit komend jaar in de oppositie.

Gebrek aan vertrouwen
Het besluit komt twee dagen nadat in Flevoland de bizarre situatie was ontstaan dat de provincie met gedeputeerde Ad Meijer (SP) een bestuurder had in wie de drie coalitiepartijen en de andere gedeputeerden geen vertrouwen meer in hadden.

De motie van wantrouwen die de coalitiegenoten hadden ingediend tegen Meijer werd weggestemd. VVD, CDA en D66 (16 van de 41 zetels) kregen niet voldoende steun uit de oppositie om een meerderheid te vormen. Alleen de ChristenUnie steunde de drie coalitiepartijen. Dat de coalitiepartijen geen vertrouwen meer hadden in gedeputeerde Ad Meijer moesten de SP en de gedeputeerde via een persbericht van 3 regels vernemen. Als enige reden werd gegeven dat Meijer vanwege zijn hoekige en activistische bestuursstijl niet past binnen de Flevolandse bestuurscultuur. Ook in het debat in Provinciale Staten konden de drie coalitiepartijen niet duidelijk maken waarom zij geen vertrouwen meer hadden in de SP-gedeputeerde.

GroenLinks Statenfractie heeft de motie van wantrouwen niet gesteund. Daarmee stemden we tegen het proces. De manier waarop het vertrouwen in Meijer werd opgezegd vonden en vinden wij als GroenLinks respectloos en niet passend bij de algemene omgangsvormen en dus ook niet bij de Flevolandse bestuursstijl. We hebben tegen de motie gestemd, maar dat betekent niet dat we tevreden zijn over gedeputeerde Meijer. Duidelijk niet. Dat komt door zijn manier van optreden, maar vooral aan het gebrek aan voortgang en kwaliteit van de Flevolandse Energieagenda. En ook zijn we zeer verontwaardigd over het recente besluit van Meijer om zonder overleg met Provinciale Staten de grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren en daarmee het wangedrag van de betogers (incl. doodsbedreigingen) te belonen.

Nieuwe coalitie

Oud-wethouder en oud-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove heeft als informateur met alle fracties gesprekken gevoerd. Gezien de beperkte mogelijkheden door de huidige zetelverdeling en het feit dat het nog maar één jaar duurt tot de Provinciale verkiezingen, heeft GroenLinks ingezet op een minderheidscoalitie met wisselende meerderheden. Op een aantal voor GroenLinks belangrijke dossiers hadden we, onder voorwaarden, steun kunnen verlenen aan voorstellen vanuit Gedeputeerde Staten. Deze manier van werken verplicht de coalitie om samen te werken met de oppositie. Daar heeft het de afgelopen drie jaar aan ontbroken. Volgens GroenLinks een belangrijke oorzaak van de bestuurscrisis.

Op basis van het advies van informateur Bas Jan van Bochove komt er helaas een nieuwe meerderheidscoalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en aangevuld door ChristenUnie en PvdA. SP zit komend jaar in de oppositie. Naast de bekende kandidaten Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) worden Jop Fackeldey (PvdA, voorheen wethouder Lelystad) en Harold Hofstra (ChristenUnie, voorheen fractievoorzitter) voorgedragen als nieuwe gedeputeerden van de provincie Flevoland.