Brede steun voor GroenLinks motie stimuleren circulaire economie

Provincie Flevoland moet haast maken met het circulair maken van haar economie. Dat vindt de Statenfractie van GroenLinks. Volgens GroenLinks fractievoorzitter Simon Miske blijft het alleen bij noties en praten terwijl volop kansen zijn in Flevoland om deze benutten. GroenLinks motie om het productieproces van het composietencluster in Noordelijk Flevoland te verduurzamen is met brede steun aangenomen door Provinciale Staten van Flevoland.

‘Huidige productie van composieten in Flevoland heeft negatieve gevolgen voor het milieu’ legt Miske uit. ‘Dit moet en kan anders. De huidige fossiele grondstoffen zijn eindig en geven problemen bij het recyclen. Met het gebruik van natuurlijke vezels zoals vlas en hennep en een hars die is gebaseerd op landbouwbronnen kan het productie proces circulair gemaakt worden. Natuurlijk moet bij de productie groene stroom worden gebruikt’.

Biobased composieten worden nu al geproduceerd. Deze zijn nu nog niet voor alle toepassingen geschikt. Groot voordeel van biobased composieten is dat er geen schaarse en vervuilende grondstoffen als aardolie worden gebruikt en dat de grondstoffen klimaatneutraal zijn en gezonder om mee te werken. Bovendien zijn natuurlijke vezels lichter dan glasvezel wat aanzienlijke besparingen in brandstof en CO2-uitstoot oplevert. Afval en restproducten kunnen weer worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.

‘ Het verduurzamen van het productieproces van composieten is een kans voor de agrarische sector. Zij kunnen de vezels leveren. Met een compleet circulair productieproces kan het Flevolandse composietencluster zich nationaal en internationaal onderscheiden. Daarmee wordt het cluster toekomstbestendig en  biedt veel economische kansen’ aldus Simon Miske.  ‘GroenLinks ziet het als een belangrijke taak van de provincie om samen met ondernemers en onderwijs en onderzoek de Flevolandse economie circulair te maken’.