Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van deze bedrijfstak. Zo kan een datacenter bijvoorbeeld erg veel energie verbruiken, die niet zelf kan worden opgewekt. De gevolgen voor de waterkwaliteit en het waterverbruik zijn vooralsnog ook onduidelijk. Daarom stelt de provincie voor om verschillende onderzoeken hiernaar te doen, zodat het beleid hierop kan worden aangepast.

Wij vinden het vreemd dat datacenters zich tot die tijd gewoon kunnen vestigen in Flevoland. Niet omdat we tegen datacenters zijn, maar wel omdat de gevolgen voor milieu en leefomgeving nog onduidelijk zijn. Vooral aan de grote Hyperscale-datacenters kleven nog veel onzekerheden. Daarom hebben wij het voorstel gedaan (d.m.v. een amendement) om tot de onderzoeken zijn afgerond, niet mee te werken aan nieuwe vestigingen. Dat voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.

Kleine bedrijfsmatige datacenters, die binnen de gemeentelijke kaders (bestemmingsplan) passen, kunnen zich nog gewoon blijven vestigen. Wel wordt er nu dus een rem gezet op grote kolossen die om aanpassingen van die gemeentelijke plannen vragen. De provincie heeft hier na dit voorstel meer invloed op. 

De verwachting is dat de onderzoeken en daaruit volgend het nieuwe beleid begin 2023 zijn afgerond en vastgesteld.