De vernieuwde fractiesamenstelling

Alida Laurense is afgelopen 30 mei benoemd als Statenlid van GroenLinks Flevoland. Zij neemt de plaats in van Judith Staalman die buiten de provincie Flevoland is gaan wonen. De Statenfractie wordt versterkt met Bas de Reus als burgercommissielid.

Sinds 2013 maakt Alida deel uit van de fractie. Vorig jaar oktober werd zij al benoemd als burgercommissielid. Bas neemt als ervaren politicus deze positie van haar over. Hij was tot maart 2018 raadslid bij de gemeente Lelystad. Bas neemt de commissie Ruimte voor zijn rekening en Alida de commissie Economie.

Judith Staalman heeft per 1 juni 2018 haar functie als Statenlid neergelegd vanwege de verhuizing naar de provincie Drenthe. Met haar vertrek nemen we afscheid van een GroenLinkser in hart en nieren. In de vorige Statenperiode was Judith burgercommissielid en vanaf 2015 was zij lid van Provinciale Staten. Het bestuur en de fractie zijn Judith erg dankbaar voor haar jarenlange inzet om van Flevoland een socialere en groenere provincie te maken.