Energieagenda loopt, tot grote verbazing, opnieuw vertraging op

Tijdens de Statenvergadering van 8 november heeft Statenfractie GroenLinks opnieuw aandacht gevraagd voor de energietransitie. Weer heeft de Energieagenda vertraging opgelopen. Voor fractievoorzitter Simon Miske begint het zo langzamerhand een traditie te worden om hierover vragen te stellen.

In de zomernota is te lezen dat de energieagenda wederom is vertraagd. Tijdens de algemene beschouwingen op 20 mei jl. heeft gedeputeerde Lodders de harde toezegging gedaan dat de energieagenda geen verdere vertraging zal oplopen. Toch hoorde GroenLinks in de laatste commissie dat de energieagenda weer vertraging oploopt. Simon Miske: “Wij zijn hier enorm verbaasd over. Ik wil weten hoe dit kan. De Energieagenda leek in mei bijna klaar, maar sinds de overdracht van dit dossier binnen het college is er weer vertraging.”

In 2015 is er een motie aangenomen om de totstandkoming van de Energieagenda te versnellen. Uiterlijk in oktober 2016 zou de Energieagenda aan de Provinciale Staten worden aangeboden. Het werd eind 2016, voorjaar 2017, vlak voor de zomervakantie of heel snel daarna. Gedeputeerde Meijer wilde in de commissie Duurzaamheid geen termijn noemen. Excuses voor de zoveelste vertraging bleven uit.

Simon Miske: “Het is een dossier van vertraging op vertraging. En dat terwijl dit en erg belangrijk dossier is en Flevoland grote ambities heeft. GroenLinks vindt de gang van zaken dik onder de maat. Gedeputeerde staten is duidelijk niet in control. We hebben daarom een motie van treurnis ingediend welke is gesteund door de PvdA en de PvdD, waarmee de motie is verworpen.”