GroenLinks gaat de komende vier jaar meebesturen in Flevoland. In de afgelopen weken onderhandelde ons team samen met de VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 om tot overeenstemming te komen. Na een intensieve periode met goede discussies ligt er nu een akkoord, met als titel ‘Ruimte voor de toekomst’. Een vitaal, groen, duurzaam en sociaal Flevoland: daar gaan de partijen zich voor inzetten. 

Inbreng van GroenLinks in het akkoord

We hebben delen uit ons verkiezingsprogramma kunnen vertalen naar concrete acties in het bestuursakkoord. 

We gaan Flevoland vergroenen en verduurzamen. Zo komt er een actieplan om de biodiversiteit te herstellen. Verder worden stappen gezet om de landbouw te verduurzamen, en maken we het landschap aantrekkelijker voor vogels en insecten. Ook verduurzamen we onze eigen gebouwen en helpen we bedrijven daarbij. En we blijven koploper als het gaat om hernieuwbare energie, met fors meer vermogen aan windenergie. 

We houden Flevoland bereikbaar: we verbeteren het fietsnetwerk en leggen (snel)fietspaden aan, zorgen voor meer laadpalen door de hele provincie en gaan onderzoeken hoe we snel beter openbaar vervoer krijgen van, naar en in Flevoland.

We willen een vitaal Flevoland: onderwijs en arbeidsmarkt worden beter op elkaar aangesloten, er is aandacht voor alle woonmilieus, en we investeren in sport en cultuur. Ook verhogen we de bodemkwaliteit, maken we plannen voor klimaatadaptatie en waterberging, en zetten we vol in op een circulaire economie, zonder afval.

Natuurlijk waren er ook moeilijke afwegingen. Zo staan we in deze coalitie alleen in ons verzet tegen de uitbreiding van luchthaven Lelystad. GroenLinks was tegen, is tegen en blijft tegen de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Maar uiteindelijk is dat een landelijk, en geen provinciaal besluit. Mocht de landelijke politiek besluiten tot uitbreiding, dan zal de provinciale coalitie zich daar naar voegen. In dat geval zullen we, in lijn met onze provinciale rol, het gebied als geheel zo duurzaam mogelijk invullen. Dit betekent het ontwikkelen van het omliggende bedrijventerrein en het realiseren van openbaar vervoer van en naar het vliegveld. 

In de bijlage vind je een lijst met 50 GroenLinkspunten uit het akkoord.

Gedeputeerde

Onze kandidaat-gedeputeerde is Cora Smelik. Met haar uitgebreide bestuurservaring vinden wij haar een ideale kandidaat om de komende vier jaar deze teksten te vertalen in mooie resultaten. Haar portefeuille omvat duurzaamheid, milieu, omgevingswet, circulaire economie en bestuurlijke vernieuwing. In de bijlage vind je het profiel van Cora.

Op 10 juli vindt het debat plaats over het akkoord en wordt Cora naar verwachting geïnstalleerd.