Flevolandse GroenLinks dag

Zaterdag 15 maart kwamen vertegenwoordigers van de Flevolandse GroenLinks afdelingen bij elkaar in het Eksternest in Almere. Gesproken werd over de samenwerking tussen de afdelingen.

De provinciale fractie heeft al contact met de gemeentelijke fracties over inhoudelijke onderwerpen, maar ziet daar meer mogelijkheden. Ook zouden gemeenteraadsfracties vaker onderling contact kunnen hebben over thema’s en politieke zaken die in verschillende gemeenten spelen.

Tenslotte zijn er misschien mogelijkheden om rond organisatorische zaken meer samen te doen.

Een levendige discussie leidde tot ideeën en aanbevelingen. Een kleine werkgroep zal dit nog wat verder uitwerken zodat de afdelingen zich een mening kunnen vormen. In het najaar zal een ledenvergadering van GroenLinks Flevoland plaatsvinden waar de voorstellen kunnen worden vastgesteld.

Concreet zijn al afspraken gemaakt om structureler te overleggen over de thema’s Vliegveld Lelystad, Jeugdzorg en onderwijs, IJmeer/Markermeer en Openbaar vervoer.