GroenLinks voor spoorverbinding naar Noordelijke buren

De Zuiderzeelijn is alweer geruime tijd geleden afgeblazen, maar een nieuwe lobby ging vanuit de Noordelijke provincies van start: een snelle spoorverbinding van en naar het Noorden vanaf Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen. Ook de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad zijn voor deze spoorverbinding.

Een goede openbaar vervoer verbinding is voor Noordelijk Flevoland cruciaal voor een sterke economische positie. Door de groei van de steden in het Noorden nemen de reizigersaantallen toe. Een korte reistijd voor de bewoners van Flevoland is daarbij belangrijk. Bovendien is een goed en betrouwbaar openbaar vervoer een effectieve manier om de duurzaamheiddoelstellingen op mobiliteitsgebied te realiseren.

Tijdens het begrotingsdebat van 14 november heeft GroenLinks, samen met SP, D66, PvdA, PvdD, SGP en CDA, een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten is opgedragen om mee te doen met de bestuurlijke lobby voor de aanleg van een spoorlijn naar het Noorden. De motie is bijna unaniem gesteund door Provinciale Staten, met uitzondering van de VVD.

Naast de spoorlijn naar het Noorden zet GroenLinks ook in op verbetering van de spoorverbinding van Lelystad – Almere – Utrecht.