Invoer van schone streekbussen versneld

De openbaar vervoer bussen die rijden in Lelystad en richting regio Zwolle en Harderwijk hebben vervuilde dieselmotoren. Deze stoten veel CO2 en fijnstof uit, wat slecht is voor het klimaat en de volksgezondheid. Zogenoemde zero-emissie bussen zijn technisch goed mogelijk. Deze bussen rijden op stroom of een andere vorm van duurzame energie. Op initiatief van GroenLinks worden de vervuilde bussen versneld vervangen door schone bussen.

De provincie Flevoland is bezig met voorbereidingen voor een nieuwe concessie, welke ingaat in 2024. Afgelopen 30 mei heeft GroenLinks, bij behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe OV concessie IJssel-vecht, een motie ingediend die er voor zorgt dat alle nieuwe bussen met ingang van de concessie in Flevoland begin 2024 al zero-emissie zijn.

Zero-emissie bussen worden al in verschillende plaatsen en trajecten in Nederland ingezet. Zo rijdt de GVB Amsterdam met 31 elektrische bussen, met een optie op nog eens 69 bussen. In Almere rijdt Keolis met zeven elektrische bussen. Het is een al bestaande techniek waarvan de verwachting is dat deze zich de komende jaren blijft ontwikkelen.

GroenLinks wil voorkomen dat bij de start van de nieuwe concessie door vervoersbedrijven nieuwe dieselbussen ingezet worden. Dit is met de motie die, behalve door de PVV, door iedereen is aangenomen. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de huidige vervuilende bussen versneld af te schrijven, zodat alle bussen bij ingang van de nieuwe concessie zero-emissie zijn.