Meerderheid Provinciale Staten sluit kerncentrale in Flevoland niet uit

Tijdens de Statenvergadering van 14 november is door GroenLinks en D66 een motie ingediend tegen de komst van een kerncentrale in Flevoland. De motie is door meerdere partijen afgedaan als niet relevant. Onterecht, want er is in de media en in de politiek veel discussie rondom kernenergie.

Tot 2010 was de Noordoostpolder nog een mogelijke locatie voor een kerncentrale in Flevoland. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze locatie niet terugkomt. Fractievoorzitter Simon Miske ziet het als een relevant en actueel signaal dat nu naar de overheid gestuurd moet worden. “Beter een signaal vooraf, zoals de Staten die ook gaven in de discussie over schaliegas, dan achteraf tot de conclusie komen dat we te laat zijn en een kerncentrale een feit is.”

De discussie rondom kernenergie is opnieuw opgelaaid door onder andere een rapport van IPPC en uitspraken van enkele politieke partijen. Volgens hen is de energietransitie alleen mogelijk met kernenergie. Natuurlijk moet je naar alle opties kijken in het tegengaan van klimaatverandering. Het gesprek over kernenergie wordt al lang gevoerd en leidt tot dezelfde conclusie: niet doen! De belangrijkste redenen daarvoor zijn: 

  • De tijd dringt en het bouwen duurt te lang;
  • Kerncentrales kosten tientallen miljarden euro’s en ze zijn niet rendabel;
  • Toekomstige generaties willen wij niet opzadelen met kernafval;
  • Kernenergie is veel duurder dan zonne- en windenergie;
  • Bij een ongeluk kan het gruwelijk mis gaan.

Tot verbazing van GroenLinks kreeg de motie slechts beperkte steun. Alleen PvdA, PvdD en SP steunden het afgeven van een signaal tegen een kerncentrale in Flevoland. Een meerderheid van VVD, CDA, 50+, PVV, SGP, CU en Senioren+ Flevoland stemden tegen de motie en sluiten daarmee een kerncentrale in Flevoland dus niet uit.