Oostvaardersplassen wordt Nationaal Park nieuwe stijl

De Oostvaardersplassen, een bijzonder natuurgebied van internationaal belang. De natuurwaarden worden beschermd door de status als Natura 2000-gebied. In en rond de Oostvaardersplassen zijn veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme.  Dat kan nog veel beter worden benut. Daarom is op initiatief van GroenLinks een voorstel aangenomen om van de  Oostvaardersplassen en omgeving een Nationaal Park te maken. We zijn bijna twee jaar verder. Een goede reden om eens te kijken wat voor stappen er zijn gemaakt in deze periode.

 

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is opgesteld. Het doel van deze studie is inzicht geven in de haalbaarheid van de Oostvaardersplassen als Nationaal Park. In de studie is daarbij vooral aandacht gegeven aan hoe de Oostvaardersplassen het toeristische en recreatief gebruik kunnen versterken en er is aandacht besteed op de economische spin-off in de regio. De kern van de haalbaarheidsstudie is het formuleren van een innovatief concept voor de Oostvaardersplassen als Nationaal Park. Twee belangrijke punten zijn dat deze moet aansluiten op onze 21ste eeuw maatschappij en moet passen bij de provincie Flevoland.

Merkpositionering

Om de plannen verder te ontwikkelen is de merkpositionering van belang. Op basis van het model van bureau Business Opener is de ‘hartelijke avonturier’ als merkpositie geformuleerd. De avonturier wordt gekenmerkt door veel energie, krachtig, sterke onafhankelijkheid, dynamisch en niet bang om anders te zijn. Grensverleggend is wat een avonturier kenmerkt. Dezelfde kenmerken heeft de provincie Flevoland; de provincie van de pioniers. Daarmee onderscheidt de Oostvaardersplassen zich van alle andere Nationale Parken in Nederland. Deze merkpositionering maakt van de Oostvaardersplassen een ‘Nationaal Park nieuwe Stijl’.

Daarnaast staat in de studie beschreven op welke doelgroepen het Nationaal Park zich richt.

De eerste groep zijn de lokale bewoners. Inwoners van Almere en Lelystad. Zij kennen het gebied al en zullen vaak maar kort blijven. Daardoor is het doel het vergroten van het aantal bezoeken, de verblijfsduur en de uitgaven.

De tweede groep zijn de nationale bezoekers. Naast het aantrekken van nieuwe bezoekers is het doel om herhaalbezoek te bevorderen en eventueel een meerdaags verblijf mogelijk te maken.

De laatste en derde doelgroep zijn de internationale bezoekers. Het dagtoerisme uit Amsterdam. Er bestaan mogelijkheidheden om arrangementen te combineren met bijvoorbeeld Batavia Stad.

Het laadvermogen van de natuur

Op de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen moeten we zuinig zijn. Gelukkig worden de natuurwaarden goed beschermd door de status als Natura 2000-gebied. Een belangrijk punt uit de studie is daarom het zogenoemde ‘recreatief laadvermogen’ van de natuur.

De studie wijst uit dat er in de Oostvaardersplassen zelf al snel een conflict ontstaat met de natuur en de belevingswaarden. Wel zijn er in de bossen rondom de Oostvaardersplassen veel mogelijkheden. Het voorstel is een ruimtelijke zonering. In het moeras, de kern van het gebied, zitten erg kwetsbare natuurwaarden. Als deze er niet meer zijn valt er de recreant weinig te bieden. Om die reden wordt deze kern niet toegankelijk voor recreanten.

De binnenring die wordt gekenmerkt door de grazige vlakte kan meer recreatiedruk verdragen, maar heeft ook niet alle mogelijkheden. Voorlopig wordt hier het programma van begeleide excursies vergoot. Aan de bosrijke randen kunnen de ontwikkelingen volop doorgaan.

En nu?

Ondertussen is in het coalitieakkoord opgenomen dat er in deze collegeperiode aan wordt gewerkt om de status van Nationaal Park te verkrijgen. Dit jaar wordt er een verdiepingsslag gemaakt op de concepten die via de haalbaarheidsstudie zijn vastgesteld. De verdieping bestaat onder andere uit een landschapsvisie, een marketingstrategie, de recreatievisie en duurzaamheid. Al deze studies worden komend najaar samengevoegd in één groot masterplan. Daar worden dan ook de hoofdstukken Natuur en Onderzoek aan toegevoegd. Het masterplan is aan de ene kant de richting van de gebiedsontwikkeling voor de komende tien jaar. Aan de andere kant is het de onderbouwing voor de status Nationaal Park.

Meer lezen? Kijk dan eens op Nationaal Park Oostvaardersplassen