Provinciale organisatie versneld energieneutraal

Provincie Flevoland vraagt burgers en bedrijven hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. Je verwacht dat de provincie zelf daarin een belangrijke voorbeeldfunctie neemt, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Op dit moment wordt nog maar 11% van alle benodigde energie duurzaam zelf opgewekt. GroenLinks stelt hierover vragen aan Gedeputeerde Staten.

Afgelopen jaren zijn in het provinciehuis meerdere energiebesparende maatregelen genomen waardoor de energievraag gestaag is afgenomen. Het Provinciehuis wordt deels verwarmd met een WKO-installatie en er liggen zonnepanelen op het dak. Het dak van het provinciehuis is echter niet groot genoeg om voldoende zonnepanelen te plaatsten. Daardoor kan niet alle benodigde elektriciteit zelf worden opgewekt.

Verschillende gemeenten, waaronder gemeente Twenterand met haar zonnepark Oosterweilanden, ontwikkelen en realiseren zelf zonneparken. Daarmee maken ze hun organisatie energie neutraal en genereren ze nieuwe inkomsten. GroenLinks wil deze mogelijkheid graag uitgezocht hebben voor Flevoland. De provinciale organisatie kan immers alleen CO2-neutraal worden als ze elders in Flevoland duurzame energie gaat opwekken. De winst van een eigen zonnepark kan worden ingezet om de eigen organisatie verder te verduurzamen of voor andere energieprojecten binnen de provincie. Een eigen zonnepark is een voorbeeld, het zou ook met andere vormen van duurzame opwek kunnen.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019 op 14 november heeft GroenLinks hierover vragen gesteld. Gedeputeerde Fackeldey heeft toegezegd dat hij uiterlijk 13 februari 2019 met een concreet voorstel komt dat de provinciale organisatie versneld energieneutraal maakt. GroenLinks is blij met deze toezegging. De provincie heeft namelijk een belangrijke voorbeeldfunctie. Wat je van burgers en bedrijven vraagt moet je zelf ook doen, anders ben je ongeloofwaardig.