Provinciale politiek iets voor jou?

De provinciale politiek is veel minder bekend bij burgers dan de landelijke en lokale politiek. Toch hebben provincies belangrijke en ook concrete taken.

Provincie Flevoland gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling en aanleg van de overslaghaven bij Lelystad, natuurbeheer (inclusief het dierenwelzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen), het windmolenbeleid en mobiliteit. Ben jij geïnteresseerd in de provinciale taken en de politiek? En overweeg je om je kandidaat te stellen voor de provinciale verkiezingen in maart 2019? Kom dan binnenkort langs bij de GroenLinks Statenfractie. Je bent van harte welkom! Proef de sfeer en maak kennis met de inhoudelijke en politieke activiteiten.

Je kunt één van de fractieleden hiervoor benaderen of een email sturen naar onze fractiemedewerker e.vandenberg@flevoland.nl