PS voor onderwijs, maar Rijk moet over de brug komen!

Adilia Roda: “Het gesleep met kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben naar scholen buiten de provincie is onacceptabel. Sommige kinderen reizen twee uur per bus van en naar school; onvoorstelbaar! "

Flevopost 27 februari 2008:

 

Dat het Rijk de les gelezen moet worden, geniet eensgezindheid binnen Provinciale Staten. Dat “het gesleep met kinderen die naar speciaal onderwijs gaan” eens over moet zijn, ook. De politieke partijen leggen met name hun eigen accenten als het gaat om hoger onderwijs.

 

Adilia Roda: “Het gesleep met kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben naar scholen buiten de provincie is onacceptabel. Sommige kinderen reizen twee uur per bus van en naar school; onvoorstelbaar! Het Rijk moet meer oog hebben voor de groei van Flevoland. Voor het beroepsonderwijs vinden wij de relatie met de arbeidsmarkt belangrijk. Goed opgeleide werknemers maken het aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigingen en werkgelegenheid is weer goed voor stages en dergelijke. Wij zien ook samenwerkingsmogelijkheden in de “booming business” van duurzame energie voor onderwijs en arbeidsmarkt. Daar is goud mee te verdienen; in het Duitse Freiburg is een bloeiende bedrijvigheid van opleidingen en arbeidsmarkt in de wind- en zonne-energie ontstaan. Ook is voor ons belangrijk dat we de doorlopende leerlijn open houden: dat leerlingen kunnen doorstromen van VMBO naar HAVO en VWO en van MBO naar HBO en Universiteit. Anders benut je het menselijk kapitaal niet genoeg. Bij het binnenhalen van hoger onderwijs hoort de provincie dit mee te nemen in de gesprekken.”