Is staatssteun voor vliegveld Lelystad wel veroorloofd?

Een verontrustend bericht in de Groninger krant van 13november 2016 "staatssteun-aan-airport-lelystad-ongeoorloofd" roept vragen op bij GroenLinks. Liesbeth van Tongeren stelt de vragen in de Tweede Kamer aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en voor Wonen en Rijksdienst.

1. Kent  u  het  bericht  ‘Staatssteun  aan  Airport  Lelystad  ongeoorloofd’?  Zo  ja,  wat  vindt  u ervan? 

2. Klopt  het  dat  er  kortingen  worden  gegeven  aan  zowel  charters  als  lowcost  airlines?  Zo  ja, wordt  dit  gebruikt  om  maatschappijen  die  op  kostprijs  concurreren  met  relatief  lage luchthaventarieven  naar  Lelystad  Airport  te  lokken?  Laat  dit  zich  kwalificeren  als  staatssteun? Zo  nee,  waarom  niet?  Hoe  verhoudt  zich  het  aantrekken  van  nieuwe  luchtvaartmaatschappijen naar  Lelystad  Airport  tot  de  afspraken  in  het  Aldersakkoord,  waarin  is  overeengekomen  dat Lelystad  Airport  alleen  is  bedoeld  om  Schiphol  Airport  te  ontlasten,  en  zoals  ook  is uitgesproken in de motie-Geurts/De Rouwe? 

3. Hoe  verhouden  zich  de  gegeven  kortingen  bij  Lelystad  Airport  tot  de  Europese staatssteunregels?

4. Wat  zijn  de  winstverwachtingen  van  Groningen  Airport  Eelde  en  Maastricht  Aachen  Airport op  korte,  middellange  en  lange  termijn?  Wat  zijn  de  winstverwachtingen  van  Lelystad Airport? 

 

Kamerstuk  31  936  nr.  183, ingezonden 17 november 2016