Toekomst beheer Oostvaardersplassen

Het initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen van de VVD en SGP is op 8 februari jl. door een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. GroenLinks heeft het voorstel niet gesteund. Het initiatiefvoorstel gaat uit van een probleem dat er niet is.

Het voorstel staat namelijk haaks op een duurzaam ecosysteem, en maakt het behalen van de natuurdoelstellingen onmogelijk. Daarnaast mist het voorstel iedere wetenschappelijke onderbouwing. Het is gebaseerd op emoties en meningen, niet op feiten. De Oostvaardersplassen mag hiervan niet de dupe worden. 

De volledige inbreng van GroenLinks tijdens het debat kunt u onderaan deze pagina vinden.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft nu de opdracht gekregen om het initiatiefvoorstel uit te werken. Eerst zal GS het voorstel juridisch toetsen. Oostvaardersplassen is namelijk een N2000-gebied waarvoor strenge regels gelden. Ook ligt er een overeenkomst met de staatssecretaris met betrekking tot het dierenwelzijn van de grote grazers.  Natuurlijk zal het voorstel ook moeten voldoen aan de Wet Natuurbeheer. Verwachting (en hoop) is dat het initiatiefvoorstel door de geldende regelsbeperkt uitvoerbaar zal zijn. GS komt uiterlijk in juni met de uitwerking naar Provinciale Staten.